Statutu

Neokatehumenska pot je v novem Statutu potrjena kot model pokrstnega katehumenata, ki naj se uresničuje pod vodstvom škofa, oziroma, kakor jo je opredelil Janez Pavel II. z besedami, ki so prenesene v 1. člen besedila Statuta, kot “itinerarij katoliške vzgoje”: program vzgoje za krščansko življenje, ki temelji predvsem na katehezi in bogoslužju in se uresničuje v skupnosti ter odvija v skladu s specifičnimi metodami, časovnimi okviri in smernicami.

 

DOKONČNI STATUT (2008)

DIREKTORIJ KATEHEZ

STATUT “AD EXPERIMENTUM” (2002)